• Sản phẩm được gắn thẻ “CJX2S-1811”

CJX2S-1811

  • Chuyên cung cấp các thiết bị điện, phụ kiện tủ điện, điện công nghiệp, đồng hồ điện, đồng hồ volt, đồng hồ ampere, quạt hút tủ điện, tụ bù, tụ vim, tụ đề ABC, đầu cosse bít, cosse điều khiển, cosse phủ nhựa, dây gút, đế dán, dây xoắn, cầu chì, đèn báo pha, nút nhấn, công tắc xoay, công tắc hành trình, domino, timer, relay ,lắp đặt tủ điện tại TP Hồ Chí Minh. [caption id="attachment_431" align="alignnone" width="300"]CJX2S-0911, CJX2S-1211, CJX2S-1811, CJX2S-2511, CJX2S-3211, CJX2S-4011, CJX2S-5011, CJX2S-6511, CJX2S-8011, CJX2S-9511 CJX2S-0911, CJX2S-1211, CJX2S-1811, CJX2S-2511, CJX2S-3211, CJX2S-4011, CJX2S-5011, CJX2S-6511, CJX2S-8011, CJX2S-9511[/caption] [caption id="attachment_519" align="alignnone" width="300"]CJX2S-0911 CJX2S-0911[/caption] [caption id="attachment_520" align="alignnone" width="300"]CJX2S-0911 CJX2S-0911[/caption]
    • Chuyên cung cấp các thiết bị điện, phụ kiện tủ điện, điện công nghiệp, đồng hồ điện, đồng hồ volt, đồng hồ ampere, quạt hút tủ điện, tụ bù, tụ vim, tụ đề ABC, đầu cosse bít, cosse điều khiển, cosse phủ nhựa, dây gút, đế dán, dây xoắn, cầu chì, đèn báo pha, nút nhấn, công tắc xoay, công tắc hành trình, domino, timer, relay ,lắp đặt tủ điện tại TP Hồ Chí Minh.
    [caption id="attachment_424" align="alignnone" width="300"]CJX2S-0911, CJX2S-1211, CJX2S-1811, CJX2S-2511, CJX2S-3211, CJX2S-4011, CJX2S-5011, CJX2S-6511, CJX2S-8011, CJX2S-9511 CJX2S-0911, CJX2S-1211, CJX2S-1811, CJX2S-2511, CJX2S-3211, CJX2S-4011, CJX2S-5011, CJX2S-6511, CJX2S-8011, CJX2S-9511[/caption] [caption id="attachment_519" align="alignnone" width="300"]CJX2S-0911 CJX2S-1812[/caption]

  • Chuyên cung cấp các thiết bị điện, phụ kiện tủ điện, điện công nghiệp, đồng hồ điện, đồng hồ volt, đồng hồ ampere, quạt hút tủ điện, tụ bù, tụ vim, tụ đề ABC, đầu cosse bít, cosse điều khiển, cosse phủ nhựa, dây gút, đế dán, dây xoắn, cầu chì, đèn báo pha, nút nhấn, công tắc xoay, công tắc hành trình, domino, timer, relay ,lắp đặt tủ điện tại TP Hồ Chí Minh. [caption id="attachment_432" align="aligncenter" width="300"]CJX2S-0911 CJX2S-0911[/caption] [caption id="attachment_519" align="aligncenter" width="300"]CJX2S-0911 CJX2S-0911[/caption] [caption id="attachment_520" align="aligncenter" width="300"]CJX2S-0911 CJX2S-0911[/caption]
0902 603 617
0902603617